April 15, 2024

Dự đoán XSMT

Dự đoán KQXS miền trung – Soi cầu MT

Dự đoán xổ số miền bắc ngày 19-03-2024 – Soi cầu xổ số miền bắc

7 min read
mienbac-19-03-2024

Dự đoán KQXS MB ngày 19-03-2024 – Soi cầu miền bắc

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán XSMB ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 25 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 31 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 55 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 49 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 01, 47 với 0 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 01 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 44 với 10 lần xuất hiện

 • 44 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 18 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số miền bắc ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 239 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 254 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 58

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 293 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 286 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 19

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 22 với 15 lần xuất hiện

 • 22 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 90, 89 với 38 lần xuất hiện

 • 90 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 89 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan miền bắc

 • 73 đã 8 kỳ không xuất hiện
 • 21 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 87 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 22 đã không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 98 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 48 đã không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 16 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 36 xuất hiện gần nhất cách đây 11 kỳ
 • 96 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 55 đã 8 kỳ không xuất hiện

mienbac-19-03-2024

Riêng kết quả xổ số Quảng Ninh

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Ninh ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6, 8 với 253 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 247 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65, 85

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 297 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 302 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 87 với 15 lần xuất hiện

 • 87 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 41, 78 với 38 lần xuất hiện

 • 78 với 5 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 41 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Ninh

 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 72 không xuất hiện trong 11 kỳ gần đây
 • 04 xuất hiện gần nhất cách đây 10 kỳ
 • 27 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 33 đã 34 kỳ không xuất hiện
 • 13 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Ninh ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 14 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Ninh ở giải bảy

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 29 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 3 với 26 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 46 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 54 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 30

Giải bảy xuất hiện ít nhất là 89 với 0 lần xuất hiện

 • 89 với 0 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Giải bảy xuất hiện nhiều nhất là 38, 41, 90 với 8 lần xuất hiện

 • 90 với 3 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 38 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất
 • 41 với 1 lần xuất hiện trong 25 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.